CMC HAARLEM
DIENSTEN
ADVISEURS
WERKWIJZE
OPDRACHTEN
LINKS
CONTACT
ROUND TABLE
THE CALL OF (Y)OUR TIME
ASSOCIATES

Associates

Erna Baars

Erna Baars helpt vanuit haar ervaring als bedrijfsarts, directeur human resources, bestuurder en toezichthouder in haar praktijk leiders antwoorden te vinden op persoonlijke vraagstukken. Reflectie in een vertrouwde omgeving, waar het onbesprokene besproken kan worden geeft energie, inspiratie, maar ook moed om wezenlijke dingen te veranderen.          

Haar motto is: “Iets niet kunnen zien betekent niet dat het er niet is”.

Erna is tevens gecertificeert Birkman Consultant.

 

Cor de Raadt

Cor de Raadt (1951) is gespecialiseerd in strategische advisering en interim management. Hij is een manager met visie die integer en betrokken leiding geeft. Hij helpt organisaties te innoveren en te revitaliseren en weet in crisissituaties organisaties op koers te brengen. Hij heeft een afgewogen managementstijl gericht op commitment en vertrouwen en weet zo concrete en blijvende resultaten te behalen. Hij is bij uitstek inzetbaar op organisatorische veranderingstrajecten en processen van strategieontwikkeling.

Zijn ervaring heeft hij gedurende 35 jaar opgedaan in diverse functies in het onderwijs, onder meer als directeur van een universitair instituut, directeur van een educatieve faculteit en bestuurder van een hogescholengroep. In die functies heeft hij leiding gegeven aan grote veranderingsprocessen en fusie en samenwerkingstrajecten. Zijn expertise is onderwijs breed met een bijzonder accent op hoger onderwijs en lerarenopleidingen. Hij participeert in diverse besturen en raden van toezicht op een breed maatschappelijk terrein.

 Marjolein Kortleve

Marjolein Kortleve (1972) is werkzaam als trainer, coach en (assessment)adviseur. Na haar studie Communicatiewetenschap vervulde zij diverse HR functies, waarbij het accent lag op selectie en (leiderschaps-)ontwikkeling. Ook was zij een aantal jaren werkzaam bij een vooraanstaand adviesbureau, waar zij zich het vak van trainer en assessment adviseur eigen maakte.

Haar expertise ligt op het vlak van gedragsanalyse en talent- en loopbaanontwikkeling. In haar manier van werken hecht zij aan openheid, zorgvuldigheid en gelijkwaardigheid. Zij is te herkennen aan haar heldere analyses, humor en praktische benadering.

Marjolein is tevens gecertificeerd Birkman Consultant.

 

Joke Moenis

Joke Moenis (1963) is gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en veranderkunde. Zij ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van strategische visies, het concretiseren van visie en strategie in beleid en uitvoering en het ontwikkelen van een passende organisatie daarbij. Zij maakt graag gebruik van de methodiek van scenarioplanning waarbij vanuit verschillende perspectieven de toekomst wordt verkend, om vroegtijdig op mogelijke veranderingen te kunnen inspelen en een succesvolle groei van organisaties te waarborgen.

Haar werk kenmerkt zich door grote concreetheid in doelen en resultaten en het creëren van netwerken van mensen om in samenwerking oplossingen te ontwikkelen. Creativiteit in het proces en helderheid over te bereiken resultaten vormen het uitgangspunt bij haar aanpak.

Joke heeft ruime ervaring als extern en intern organisatieadviseur binnen de sierteeltsector, zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, de bouwwereld en bij gemeenten en waterschappen. Naast haar werk als adviseur, maakt zij deel uit van de raad van commissarissen van Rabobank Regio Schiphol.

 

Lineke Jonkers

Lineke Jonkers (1946) is gespecialiseerd in zowel het coachen van organisaties als het coachen van mensen. Ze kent de routes voor organisaties die zich verder willen ontwikkelen. Ze weet ook hoe een organisatie moet worden ingericht om het beste uit de professionals te halen. Lineke Jonkers is communicatief scherp. Ze luistert, vraagt dóór en denkt actief mee. Haar motto: geef zelf sturing aan een veranderingstraject!

Lineke Jonkers heeft ruime ervaring als manager, bestuurder en toezichthouder. Zij werkte bijna tien jaar als directeur van een GGD. Hier gaf ze leiding aan een de privatisering van een Arbo-dienst en aan twee fusies met andere GGD?en. Naast haar werk als CMC-adviseur zit zij in diverse besturen en raden van toezicht.

 

Sjoerd Vellenga

Sjoerd Vellenga (1959) is gespecialiseerd in interim management, interim communicatie en strategie. Hij is een people manager met een betrokken en respectvolle managementstijl. Tegelijk houdt hij ervan om recht op zijn doel af te gaan.

Bij iedere opdracht richt hij zich op het oplossen van (financiële) problemen en het behalen van de afgesproken resultaten. Zijn motto: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Sjoerd Vellenga heeft twaalf jaar ervaring als communicatiemanager bij de overheid en tien jaar als faculteitsdirecteur in het hoger onderwijs. Naast zijn werk als adviseur zit hij in diverse adviesraden. 

 

Corrie Vinckers 

Corrie Vinckers (1963) is sinds 2006 actief als zelfstandig interim-manager, verandermanager en coach. Ze werkt voornamelijk in het (beroeps)onderwijs en not-for-profit organisaties.

Corrie is een strategisch leider, heeft ervaring in het (re)organiseren en herstructureren van organisaties, implementeren van resultaatverantwoordelijke team, het bouwen aan een professionele cultuur en het  begeleiden van veranderingsprocessen.

Lastige situaties en crises gaat ze niet uit de weg. Ze is een echte troubleshooter. Corrie weet zich snel (lastige)  situaties eigen te maken, weet de grote lijnen te pakken en schuwt ook niet de details in te gaan als dat nodig is. Ze is doel- en resultaatgericht, besluitvaardig en een doorpakker, waarbij ze de verbinding met de mensen die het moeten doen niet uit het oog verliest. Ze doorziet de verschillende belangen en weet daarin haar eigen lijn te trekken, waarbij ze het doel van de organisatie en de gewenste resultaten als richtlijn heeft.

Corrie Vinckers heeft ruime ervaring als manager, bestuurder en toezichthouder, waaronder als faculteitsdirecteur in het hoger onderwijs. Naast haar werk als CMC-adviseur zit zij in diverse besturen en raden van toezicht. Zij is tevens gecertificeerd Birkman Consultant.

 

Daniël van Helden

Daniël (1975), arbeids- en organisatiepsycholoog, gespecialiseerd in personeelsselectie en ontwikkeling van medewerkers en teams. Hij heeft een ruime ervaring in het doorlichten van management- en directieteams, door middel van selectie- en ontwikkelassessments, bij zowel overheidsinstanties als zakelijke opdrachtgevers. Verder geeft hij adviezen op het vlak van in-, door- en uitstroom en faciliteert hij organisaties bij het ontwikkelen van medewerkers en managers. Zijn manier van werken kenmerkt zich door een scherpe analytische zienswijze, in combinatie met een hoge betrokkenheid en pragmatische aanpak. Hij is rechtdoorzee, oplossingsgericht en mensgericht, maar wel altijd vanuit een breder perspectief, waarbij hij het organisatiebelang, de duurzame klantrelaties en de externe (markt-)ontwikkelingen meeweegt. Het stellen van de juiste vragen en het verhelderen van de knelpunten tussen ‘ist’ en ‘soll’, vormen in zijn ogen de doorslaggevende factoren voor het behalen van de gewenste resultaten. 

 

Karin van der Velde

Karin van der Velde (1960) is interimmanager en adviseur. De energie en kracht van iedereen die werkt in de organisatie, de dynamiek in de samenwerking en de talenten vormen het uitgangspunt in haar manier van werken en dit uitgangspunt hanteert ze zowel in strategievraagstukken (heroriëntatie, reorganisatie, samenwerkingsvraagstukken) als in managementbegeleiding en individuele en teamcoaching. Uiteindelijk wordt een organisatie immers gevormd door de mensen die er werken.

Mensen bepalen het succes en Karin zoekt met hen naar de verbinding tussen 'ziel en zakelijkheid': tussen zakelijke resulaten en persoonlijke belangen, tussen het hart van de organisatie en de persoonlijke drijfveren.

Karin is gecertificeerd Birkman consultant en eveneens gecertificeerd LSI-consultant. Ze heeft naast een ruime advieservaring ook ervaring als directeur binnen de Jeugdzorg.

 

Marcel Verboom

Marcel Verboom (1964) is een bevlogen en gedreven no-nonsens zorgbestuurder. Het gaat om de mens waarvoor je mag werken binnen een organisatie. Daar moet je je bewust van blijven.

Na zijn verpleegkundige opleiding is hij eerst teams gaan begeleiden bij complexe zorgvragen en later in leidinggevende functies gekomen. Is als bestuurder in de ouderenzorg 14 jaar actief geweest en maakte de nodige fusies, nieuwbouwprojecten en transities door als bestuurder. Zorg voor kwetsbare mensen is wat hem drijft, waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft binnen een organisatie en hier ook naar dient te handelen.

Zijn manier van leidinggeven is mensgericht en ondersteunend maar wel doelgericht. Doen wat we afspreken. Passie voor de uitzondering maar aan integriteit valt niet te tornen. Weet weer enthousiasme en doelgerichtheid in een organisatie te krijgen en weet in geval van crisis de koers vast te houden of om te zetten en mensen mee te krijgen.

Als adviseur kan hij veel kennis delen en overbrengen zodat zijn advies altijd van de organisatie zelf is en als fundament gebruikt kan worden om verder te ontwikkelen.

Hiernaast is Marcel betrokken als RVT lid en zit als voorzitter in verschillende besturen om iets te kunnen bereiken voor anderen. Hiernaast is hij actief in de WMO-raad en als clëntenraadvertegenwoordiger in de gemeente.