CMC HAARLEM
DIENSTEN
ADVISEURS
WERKWIJZE
OPDRACHTEN
LINKS
CONTACT
ROUND TABLE
THE CALL OF (Y)OUR TIME
ASSOCIATES

Diensten

VERANDERMANAGEMENT
U kunt CMC Haarlem inschakelen voor complete verandertrajecten, van strategieontwikkeling en structuurverandering tot cultuurverandering en het invoeren van de PDCA-cyclus (plan-do-check-act) en het ontwikkelen van passend leiderschap. Wij gebruiken hiervoor diverse methoden, zoals doorlichten, ontwerpen, ontwikkelen, begeleiden en trainen. We organiseren werkconferenties, round tables en collectieve ambitie-conferenties.

FUSIEBEGELEIDING
CMC Haarlem begeleidt fusies in opdracht van de fusiepartners. Samen met u bepalen wij de kansen, doelen en opbrengsten. Wij maken een plan van aanpak, begeleiden het hele proces en werken met u samen tot de fusie naar tevredenheid is voltooid. Dat wil zeggen: tot de verwachte meerwaarde is bereikt.

TOPCOACHING
CMC Haarlem biedt coaching aan aan bestuurders en managers. Heeft u behoefte om de stand van zaken door te nemen en in de spiegel te kijken? Wij nodigen u uit om met één van onze adviseurs van gedachte te wisselen. Bij topcoaching maken wij gebruik van de Birkman-methode. Deze methode geeft snel inzicht in uw eigen gedrag en de effectiviteit daarvan.

INTERIM VERANDERMANAGEMENT
CMC Haarlem beschikt over een omvangrijke pool van bestuurders en managers die tijdelijke taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen uitvoeren. Wij hebben geen bestuurders en managers die op de winkel komen passen.

PROJECTMANAGEMENT
U werkt met projecten maar bent ontevreden over de opbrengsten of over de manier waarop die projecten worden geleid? CMC Haarlem biedt projectmanagement in de meest brede zin van het woord. Van het doorlichten en opnieuw organiseren van uw projecten tot het maken van projectplannen en het evalueren van de uitkomsten.

ORGANISATIEADVIES
Wilt u weten hoe u kunt groeien? Hoe u in uw complexe organisatie het ‘eigenaarschap’ beter belegd krijgt? Wilt u weten welke overlegvormen tot het gewenste resultaat leiden? Vraagt u zich af hoe u marktgerichtheid en ondernemerschap kunt vergroten? Tal van vragen kunnen aanleiding zijn om CMC Haarlem in te schakelen voor organisatieadvies. Wij maken altijd eerst een analyse en komen vervolgens met een helder adviesplan. Een goede analyse en diagnose zijn immers de helft van het werk.

COCREATIE LERENDE ORGANISATIE
De trend blijft de komende decennia om een lerende organisatie te realiseren. Lerende organisaties dienen drie doelen:

  1. MIS wordt LIS: management informatie wordt leer informatie (zonder feedback wordt er niet geleerd) 
  2. Leren het verborgen talent van de mensen maximaal te ontwikkelen en in kaart te brengen via learning academies, assessments en hipo programma's.
  3. Employee branding mogelijk maken. Ultiem betekent dit dat u een aantrekkelijke werkgever bent door bij te dragen aan betekenisgeving van mensen. Mensen willen bij uw organisatie blijven doordat de organisatie in kruisbestuivingstermen maakt dat hun persoonlijke ontwikkeling gelinkt is aan hun persoonlijke ontwikkeling en betekenisgeving.

HIGH POTENTIALS & TALENTONTWIKKELING
Programma over Authenticiteit

Een zeiltocht die stimuleert tot reflectie op de loopbaankoers van de deelnemers. Het doel van deze zeiltocht is om in een kleine groep gezamenlijk inzicht te krijgen in de factoren die voor de deelnemers zelf bepalend zijn bij het vinden van een loopbaankoers die is verankerd is in een helder toekomstbeeld.
De zeiltocht is bestemd voor deelnemers die op dit moment carrièrekeuzen willen maken, affiniteit met het thema hebben, ervaringen willen delen, op zoek willen gaan naar essentiële bouwstenen die een loopbaan(keuze) inspirerend en vervullend maken.

In de PDF treft u een volledige beschrijving van het programma aan. 

WERVING & SELECTIE
U bent op zoek naar een topmanager of bestuurder? CMC helpt u om de beste kandidaat in huis te halen. Wij doen de werving en selectie uitsluitend in de sectoren waar wij adviseren. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten.
Meer informatie....

Hoge ambitie is de motor van veranderen en leren.